Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! U tijeku su natječaji za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te na Diplomski studij sestrinstva. Više obavijesti dostupno je na https://mef.unizg.hr/upisi/diplomski/.

Klinički bolnički centar Zagreb – Šalata

Klinički bolnički centar “Zagreb” – Šalata uključuje:

 • Klinika za ortopediju
 • Klinika za kožne i spolne bolesti
 • Klinički zavod za patologiju

Šalata 2 10 000 Zagreb
+385 1 23 68 987
+385 1 23 79 922

Internet stranica

Klinički bolnički centar Zagreb – Rebro

Klinički bolnički centar “Zagreb” – Rebro uključuje:

 • Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju i intenzivno liječenje
 • Klinika za unutarne bolesti
 • Klinika za kirurgiju
 • Klinika za kardijalnu kirurgiju
 • Klinika za neurologiju
 • Klinika za neurokirurgiju
 • Klinika za pedijatriju
 • Klinika za bolesti srca i krvnih žila
 • Laboratorij za invazivnu i intervencijsku kardiologiju
 • Klinika za urologiju
 • Klinika za patofiziologiju
 • Klinika za onkologiju i radioterapiju
 • Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju
 • Klinika za očne bolesti
 • Klinika za bolesti uha, grla i nosa
 • Klinika za psihijatriju
 • Klinika za psihološku medicinu
 • Klinički zavod za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju
 • Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
 • Klinički zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku
 • Klinički zavod za biomedicinska istraživanja
 • Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
 • Klinički zavod za radiologiju

KBC Zagreb, Kišpatićeva 12 10 000 Zagreb
+385 1 23 88 888

Internet stranica

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za ženske bolesti i porode

Petrova 13 10 000 Zagreb
+385 1 46 04 646
+385 1 46 33 512

Internet stranica

Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala KBC Zagreb

Božidarevićeva 11 10 000 Zagreb
+385 1 23 67 900
+385 1 23 67 925

Internet stranica

Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice

Klinički bolnički centar “Sestre Milosrdnice” uključuje:

 • Klinika za unutarnje bolesti
 • Klinika za kirurgiju
 • Klinika za traumatologiju
 • Klinika za dječje bolesti
 • Klinika za urologiju
 • Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
 • Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu
 • Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 • Klinički zavod za patologiju „Ljudevit Jurak“
 • Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
 • Klinički zavod za kemiju
 • Odjel za neurologiju

Vinogradska cesta 29 10 000 Zagreb
+385 1 37 87 111
+385 1 37 69 067

Internet stranica

Klinika za traumatologiju KBC Sestre Milosrdnice

Draškovićeva 19, 10 090 Zagreb
+385 1 37 87 111
+385 1 37 69 067

Internet stranica

Klinika za tumore KBC Sestre Milosrdnice

Ilica 198, 10 000 Zagreb
+385 1 37 83 555
+385 1 37 75 536

Internet stranica

Klinička bolnica Merkur

Klinička bolnica “Merkur” uključuje:

 • Klinika za unutarnje bolesti
 • Klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma “Vuk Vrhovec” KB Merkur
 • Klinika za ženske bolesti i porode
 • Klinika za kirurgiju
 • Klinički zavod za radiologiju
 • Odjel za patologiju i citologiju

Zajčeva 19, 10 000 Zagreb
+385 1 24 31 390
+385 1 24 31 402

Internet stranica

Klinička bolnica Sveti Duh

Klinička bolnica “Sveti Duh” uključuje:

 • Klinika za unutarnje bolesti
 • Klinika za kirurške bolesti
 • Klinika za ginekologiju i porodiljstvo
 • Klinički zavod za urologiju
 • Odjel za anesteziologiju

Sveti Duh 64, 10 000 Zagreb
+385 1 37 12 111
+385 1 37 12 308

Internet stranica

Klinička bolnica Dubrava

Klinička bolnica Dubrava uključuje:

 • Klinika za unutarnje bolesti
 • Klinika za kirurgiju
 • Klinika za plastičnu kirurgiju
 • Klinički zavod za radiologiju
 • Klinika za kirurgiju čeljusti i lica

Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb
+385 1 29 02 444
+385 1 28 60 259

Internet stranica

Klinika za psihijatriju Vrapče

Klinika za psihijatriju “Vrapče” uključuje:

 • Klinika za psihijatriju
 • Klinika za forenzičku psihijatriju i psihopatologiju

Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb
+385 1 37 80 666
+385 1 34 83 660

Internet stranica

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za plućne bolesti Jordanovac

Klinički bolnički centar “Zagreb” – Klinika za plućne bolesti “Jordanovac” uključuje:

 • Klinika za plućne bolesti
 • Klinika za torakalnu kirurgiju
 • Klinički zavod za torakalnu radiologiju

Jordanovac 104, 10 000 Zagreb
+385 1 23 85 100
+385 1 213 046

Internet stranica

Klinka za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević

Mirogojska cesta 8, 10 000 Zagreb
+385 1 46 03 222
+385 1 42 59 07

Internet stranica

Klinika za dječje bolesti Zagreb – Klaićeva

Klaićeva 25, 10 000 Zagreb
+385 1 46 00 111
+385 1 48 26 6

Internet stranica

Dom zdravlja Zagreb – Centar

Dom zdravlja Zagreb – Centar uključuje:

 • Nastavna baza za obiteljsku medicinu

Runjaninova 4, 10 000 Zagreb
+385 1 48 97 693
+385 1 48 43 456

Internet stranica

Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar

Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” uključuje:

 • Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”

Rockfellerova ulica 4, 10 000 Zagreb

+385 1 45 90 100

+385 1 46 84 441

Internet stranica

Hrvatski institut za istraživanje mozga

Šalata 12, 10 000, Zagreb
+385 1 45 96 801
+385 1 45 96 942

Internet stranica